Posts archive for March, 2021

Քաղհասարակության ներկայացուցիչների հայտարարությունը քաղաքական դաշտում տիրող ատելության խոսքի և բռնության կոչերի կապակցությամբ

Մենք, քաղաքացիական հասարակության ներքոնշյալ ներկայացուցիչներս, խիստ մտահոգված ենք Հայաստանյան քաղաքական դաշտում տիրող […]

Read more